MB HOCKEY CAMP SUMMER 2022

Kodex

Kodex hráče:

  1. Hrajeme Fair play – respektujeme pravidla za každé situace.

  2. Jsme dochvilní, to znamená jsme vždy všude na čas.

  3. Dodržujeme základní hygienické návyky (svůj ručník, mýdlo, šampón a podobně).

  4. Absolutně zakázaný tabák, cigarety, alkohol a jiné návykové látky (drogy).

  5. Šikana každého druhu nebude tolerovaná.

  6. Respekt vůči všem, nejen na kempu, ale i mimo něj.

  7. Pečujeme o majetek a sportovní vybavení. Dodržujeme pořádek a čistotu ve všech prostorách zimního stadionu.

  8. Plníme pokyny trenéra.